SAMSUNG LBS S8500 Wave - Samsung LBS Handleiding – Nederlands

Kaarten en navigatie. Altijd. Overal.

Copyright © 1993-2010 ROUTE 66.

Alle rechten voorbehouden. ROUTE 66 en het ROUTE 66 logo zijn wettig gedeponeerde handelsmerken. Data copyright © NAVTEQ B.V. / TELE ATLAS B.V. / Transnavicom Ltd.

BELANGRIJK:
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden verveelvoudigd, in een databank worden opgeslagen, of elektronisch, mechanisch, via fotokopie, op geluidsdragers of op enig andere manier worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ROUTE 66. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De informatie in dit document kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

ROUTE 66: I’M ON MY WAY!

MEDEDELING EN DISCLAIMER:
Digitale cartografie kan tot op zekere hoogte inaccuraat en onvolledig zijn. De beschikbaarheid en nauwkeurigheid van GPS- en verwante diensten zijn onder meer afhankelijk van draadloze netwerken en satellietsystemen. In bepaalde gebieden of op bepaalde tijden functioneren deze soms niet naar behoren. Vertrouw daarom nooit uitsluitend op de voornoemde materialen en diensten voor bijv. het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijv. in noodgevallen.
Dit product en de inhoud ervan zijn uitsluitend bestemd voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Dit product mag niet tijdens het rijden worden gebruikt door de bestuurder van een motorvoertuig. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. Houdt u aan de plaatselijke wetgeving. Tijdens het rijden dient de verkeersveiligheid uw eerste prioriteit te zijn.
Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht wijzen ROUTE 66, zijn dochterondernemingen en zijn licentiehouders hierbij alle aansprakelijkheid af die voortkomt uit enig gebruik van dit product of de inhoud ervan.

www.66.com

www.66.com/legal

www.66.com/samsung

SAMSUNG LBS GEBRUIKEN

Vóór het eerste gebruik

 • 1. Laad de batterij van uw apparaat volledig op.
 • 2. Voor internettoegang en gegevensoverdracht brengt u een SIM kaart in; neem contact op met uw internetprovider voor informatie over configuratie en kosten.
 • 3. Zet uw apparaat aan, zoek de navigatietoepassing in uw toepassingenlijst en start deze.
 • 4. Als het door u gekochte product gepreconfigureerd is om bepaalde onderdelen of diensten toegankelijk te maken (downloaden en activeren) selecteert u Ja in het Licentie ophalen van server? dialoogvenster. U kunt dit ook op een later tijdstip doen (Meer > Content > Licentiesleutels synchroniseren). Selecteer Nee om naar de volgende stap te gaan. Als u beschikt over een vouchercode dan kunt u bepaalde producten of diensten toegankelijk maken. Type de vouchercode. U kunt dit ook op een later tijdstip doen (Meer > Content > Vouchercode intypen).
 • Wij raden u aan de ROUTE 66 Sync toepassing te gebruiken
 • 5. Als het GPS-signaal sterk genoeg is, wordt uw huidige positie op de kaart aangegeven met een groene punt.

De kaart


Als u door de kaarten browst, kunt u het volgende zien: Om meer of minder kaartdetails te zien, zoomt u in of uit. Gebruik de zoom-symbolen op het touchscreen.

Het kompas

Dit apparaat heeft een magnetisch kompas. De nauwkeurigheid van het kompas kan worden beïnvloed door metalen voorwerpen en elektromagnetische velden.

Om het kompas te kalibreren, draait u het apparaat om alle assen.

Opties


Met de menubalk Opties onderaan uw scherm gaat u naar de belangrijkste functies van SAMSUNG LBS:

 • Selecteer  om locaties voor uw navigatie en routes te vinden.
 • Selecteer  om naar de opties voor navigatie en verkennen van de kaart te gaan.
 • Selecteer Meer om aanvullende inhoud voor uw apparaat te bekijken of te downloaden of om informatie te verzenden of op te slaan, om uw applicatie aan uw wensen aan te passen.
 • Selecteer Route om routes in te geven en te gebruiken. Deze optie is beschikbaar tijdens navigatie en routesimulatie, en ook wanneer u stil staat.
 • Selecteer  om terug te gaan naar het navigatie- of simulatiescherm. Deze optie is beschikbaar wanneer u de kaart verkent, en ook wanneer de aanwijzer (punaise) is geactiveerd. Deze optie komt in de plaats van Route wanneer de Route-optie niet beschikbaar is.
 • Selecteer de symbolen op het volledige scherm om de Optiebalk te tonen  of verbergen .

Meer

Het menu Meer bevat de volgende opties:
 • Om aanvullende diensten en inhoud te kopen selecteert u Meer > Content.
 • Om de huidige navigatie te stoppen, selecteert u Meer > Navigatie stoppen. Deze optie is alleen tijdens navigatie toegankelijk!
 • Om de huidige simulatie te stoppen, selecteert u Meer > Simulatie stoppen. Deze optie is alleen tijdens een routesimulatie toegankelijk!
 • Om de applicatie aan uw wensen aan te passen, selecteert u Meer > Instellingen.
 • Om een snapshot van de kaart te verzenden naar compatibele apparaten selecteert u Meer > Verzenden > Kaart als beeld. Om de tussenliggende plaatsen van de huidige route te verzenden selecteert u Meer > Verzenden > Route.
 • Om een snapshot van de kaart op te slaan selecteert u Meer > Opslaan > Kaart als beeld. Om uw huidige GPS-positie als favoriet op te slaan, selecteert u Meer > Opslaan > GPS-positie.
 • Om uw huidige GPS-positie op het scherm te tonen, selecteert u Meer > Huidige positie.

Tik op de kaart om de aanwijzer (punaise) te activeren. Wanneer de aanwijzer (punaise) op de kaart wordt aangegeven, bevat de menubalk Meer extra keuzes voor de gebruiker.  
 • Om de positie van de aanwijzer als favoriet op te slaan, selecteert u Meer > Opslaan > Cursorpositie.
 • Om uw aanwijzerpositie naar andere compatibele apparaten te sturen, selecteert u Meer > Verzenden > Cursorpositie.

Het aanwijzermenu

Tik op de kaart om de aanwijzer te activeren. Tik op de aanwijzer om het aanwijzermenu te activeren.
 • Selecteer Navigeren naar om naar de geselecteerde locatie te rijden of lopen. Hiervoor heeft u een geldige navigatielicentie nodig.
 • Om de geselecteerde plaats aan een route toe te voegen selecteert u Aan route toevoegen.
 • Selecteer Details weergeven om de adresgegevens van een locatie te tonen.

Zoeken op

Om een bestemming te zoeken, selecteer u Meer > Zoeken.
Bestemmingen zijn opgeslagen in een uitgebreid bestand van steden, adressen, huisnummers, postcodes en speciale plaatsen. U kunt een willekeurig gedeelte van de kaart aanwijzen. Bovendien kunt u een eigen lijst met favoriete plaatsen maken.
Selecteer Trefwoord en gebruik trefwoorden om alle steden, straten, huisnummers, postcodes, historische informatie of persoonlijke favorieten te vinden die in uw apparaat zijn opgeslagen.
Om een adres te zoeken selecteert u Adres. Land/Regio* en Plaats/postcode* zijn verplichte velden. Straat en Nummer zijn optionele velden.
Bij u in de buurt zijn misschien heel veel speciale plaatsen (of in de buurt van de plaats van vertrek, de bestemming, de cursorpositie of onderweg). Om te zien wat er in de buurt te zien is en op welke afstand selecteert u Spec. Plaats..
Om een eerdere bestemming opnieuw te gebruiken selecteert u Historie.
Om naar een favoriete bestemming te navigeren selecteert u Favorieten. Als u het apparaat aanschaft, is deze lijst leeg. Om een locatie als favoriet op te slaan, selecteert u Meer > Opslaan > Nieuwe favoriet of Favoriet bijwerken in de menubalk Opties in het hoofdvenster met de kaart. Om de speciale favorieten Thuis en Kantoor te gebruiken, moet u deze locaties eerst opzoeken en opslaan.

Zoekresultaten gebruiken

U kunt het contextmenu openen met de beweging tikken-en-vasthouden op een item in de lijst.
Normaal tikken toont het item op de kaart.

Naar uw bestemming lopen

De ondersteuning voor reizen te voet wijst u de weg in voetgangersgebieden, parken, kleine straten en paden, vermijdt snelwegen, negeert eenrichtingsstraten en keerbeperkingen.
 • 1. Zoek uw bestemming in de Zoeken op verzamelingen of op de kaart.
 • 2. Als u naar uw bestemming wilt lopen, selecteert u Navigeren naar in het aanwijzermenu. Er volgen dan scherminstructies.
 • 3. Selecteer de soort route: Voetganger.
 • Om uw standaardmethode voor navigatie te kiezen selecteert u Meer > Instellingen > Navigatie > Manier van reizen. Om bij het starten van elke navigatie steeds zelf de methode te kiezen selecteert u Meer > Instellingen > Navigatie > Manier van reizen > Altijd vragen.
 • 4. Bekijk de voorvertoning van de route, selecteer dan Navig. starten en u kunt beginnen te lopen.

Als u stopt met lopen selecteert u Meer > Navigatie stoppen.
Reizen te voet wordt alleen ondersteund als u bij de online winkel een navigatielicentie heeft gekocht. Raadpleeg de sectie Content > Navigatie voor details.

Naar uw bestemming rijden

De autonavigatie houdt rekening met snelheidslimieten en verkeersbeperkingen, en sluit voetgangersgebieden, parken en paden uit van de berekende route.
 • 1. Zoek uw bestemming in de Zoeken op verzamelingen of op de kaart.
 • 2. Als u naar uw bestemming wilt lopen, selecteert u Navigeren naar in het aanwijzermenu. Er volgen scherm- en gesproken instructies.
 • S3. Selecteer de soort route: Snelste route (auto) / Kortste route (auto) / Snelst, vrachtauto / Kortst, vrachtauto.
 • Om uw standaardmethode voor navigatie te kiezen selecteert u Meer > Instellingen > Navigatie > Manier van reizen. Om bij het starten van elke navigatie steeds zelf de methode te kiezen selecteert u Meer > Instellingen > Navigatie > Manier van reizen > Altijd vragen.
 • 4. Bekijk de voorvertoning van de route, selecteer dan Navig. starten en u kunt beginnen te rijden.

U kunt gebruikmaken van stembegeleiding en scherminstructies.
Om de taal van de stembegeleiding te wijzigen selecteert u Meer > Instellingen > Geluid > Taal van rij-instructies.
Om het volume van de steminstructies te wijzigen, gebruikt u de knoppen van het apparaat of u selecteert Meer > Instellingen > Geluid > Volume en Meer > Instellingen > Geluid > Dynamisch volume.
Om een deel van de resterende route te vermijden selecteert u Wegblokkade instellen en geeft u de lengte van de weg op die vermeden moet worden. De route wordt automatisch herberekend.
Als u stopt met rijden selecteert u Meer > Navigatie stoppen.
Het autorijden wordt alleen ondersteund als u bij de online winkel de desbetreffende navigatielicentie heeft gekocht. Raadpleeg de sectie Content > Navigatie voor details.

Sneltoetsen tonen

Om de sneltoetsen van het programma te bereiken selecteert u Sneltoetsen tonen.
Selecteer Naar huis navigeren om naar de betreffende locatie te rijden of lopen. Hiervoor heeft u een geldige navigatielicentie nodig.
Selecteer Navigeren naar kantoor om naar de betreffende locatie te rijden of lopen. Hiervoor heeft u een geldige navigatielicentie nodig.
Voor de recentste informatie over flitspalen selecteert u Flitspalen actualiseren. Activeer eerst de flitspalenservice!
Voor een klassieke 2D kaart of een panoramische 3D kaart, selecteer 2D perspectief of 3D perspectief.
Om de begeleidende stem in of uit te schakelen, selecteert u Geluid aan of Geluid uit.
Om heldere of zachtere kleuren te verkrijgen selecteert u Nachtkleuren of Dagkleuren.
Om de oriëntatie van de GPS-pijl altijd omhoog in te stellen, ongeacht uw feitelijke rijrichting, selecteert u Kaart roteren.
Om favorieten (oriëntatiepunten) op de kaart te tonen of te verbergen selecteert u Favorieten.
Om bij volledige schermweergave de volgende richtingsverandering te laten zien tijdens navigatie of routesimulatie, selecteert u Pijl weergeven. De pijl is helder, het navigatiescherm donkerder.
Om uw standaardmethode voor navigatie te kiezen selecteert u Manier van reizen. Om bij het starten van elke navigatie steeds zelf de methode te kiezen selecteert u Manier van reizen > Altijd vragen.
Om speciale plaatsen op de map te tonen of te verbergen selecteert u Interessante plaats instellen.
Om delen van de huidige route te vermijden selecteert u Wegblokkade instellen. Deze optie is alleen toegankelijk tijdens het rijden!

Content

Om aanvullende diensten en inhoud te kopen selecteert u Meer > Content.
Een internetverbinding is vereist. Om uw internetinstellingen te bewerken selecteert u Meer > Instellingen > Netwerk > Netwerkprofiel.
Wij raden u aan de ROUTE 66 Sync toepassing te gebruiken. De overdrachtsnelheid is veel hoger. Raadpleeg de sectie ROUTE 66 Sync gebruiken voor details.

De volgende acties zijn mogelijk:
 • Gratis kaarten downloaden.
 • Diensten activeren (navigatie, informatie over verkeer, weer, flitspalen), talen voor stembegeleiding en kleurenschema’s downloaden.
 • Bepaalde producten voor een beperkte tijd evalueren.

Winkel

Er zijn verschillende manieren om extra inhoud te activeren:
 • Om een product met uw credit card te betalen selecteert u Licentie kopen > Creditkaart.
 • Om een product voor een beperkte tijd gratis te 'evalueren' selecteert u Licentie kopen > Gratis proberen. Na de evaluatieperiode dient u een licentie te kopen, anders wordt het item geblokkeerd.
 • Licentiesleutels synchroniseren
 • Geef vouchercode in

Deze opties zijn verkrijgbaar voor alle in de online winkel verkrijgbare producten.

Licentie

Als het door u gekochte product gepreconfigureerd is om bepaalde onderdelen of diensten toegankelijk te maken (downloaden en activeren) selecteert u Meer > Content > Licentiesleutels synchroniseren.
Om een vouchercode te gebruiken selecteert u Meer > Content > Vouchercode intypen. Met vouchercodes kunt u Content activeren. Mogelijk bevat uw product een vouchercode.

Navigatie

Om een navigatielicentie te kopen selecteert u Meer > Content > Navigatie.
Met een navigatielicentie krijgt u in een bepaalde regio en gedurende een bepaalde tijd navigatieservice.

  Kies het type licentie dat u nodig heeft:
 • Rijden en lopen: per auto of te voet naar uw bestemming. Er worden steeds scherminstructies gegeven. Gesproken instructies worden alleen tijdens het rijden gegeven. Selecteer Meer rijden en lopen. Selecteer het gewenste land. Download de licentie. Kies de geldigheidsperiode. Kies de betaalwijze. Nadat de betaling is bevestigd, is de licentie geactiveerd.
 • Geavanceerde begeleiding: gebruik tijdens het rijden snelheidslimieten en rijbaaninformatie. Selecteer Meer geavanceerde begeleiding. Selecteer het gewenste land. Download de licentie. Kies de geldigheidsperiode. Kies de betaalwijze. Nadat de betaling is bevestigd, is de licentie geactiveerd.
 • Verkeersinfo.: Om het verkeersinformatiesysteem te activeren selecteert u Meer > Content > Verkeersinformatie > Meer verkeersinformatie en koop de licentie. Om verkeersinformatie te ontvangen selecteert u Actualiseren. Om automatische updates te ontvangen selecteert u Meer > Instellingen > Netwerk > Verkeersinterval. Verkeersberichten melden het wegnummer, grote steden en de regio, de datum en tijd waarop de gebeurtenis zich voordeed, het weggedeelte, het soort voorval (verkeersongeluk, wegwerkzaamheden, langzaam rijdend verkeer, bottlenecks), verwachte duur van het voorval, en zo mogelijk routesuggesties (omleidingen). Om een melding op de kaart te bekijken, selecteert u deze in de lijst. Om de lijst van beschikbare landen voor verkeersinformatie te bekijken, bezoekt u de online winkel.
 • Stemmen: Om extra talen te downloaden selecteert u Meer > Content > Stemmen > Meer stemmen. De rijinstructies die tijdens het navigeren van de auto worden gegeven, worden gesproken in de taal die u heeft ingesteld via Meer > Instellingen > Geluid > Taal van rij-instructies. Om het volume van de stembegeleiding te wijzigen selecteert u Meer > Instellingen > Geluid > Volume of Meer > Instellingen > Geluid > Dynamisch volume, of u gebruikt de knoppen van het apparaat.

Kaarten

Om extra kaarten te kopen of te bekijken selecteert u Meer > Content > Kaarten.
Verschillende soorten kaarten zijn compatible met uw navigatieprogramma:
 • Wegenkaarten: Kies Meer wegenkaarten. Bepaal welke kaart u nodig heeft. Download de kaart.
 • 3D en detecteren: Kies Meer 3D en detecteren. Bepaal welke kaart u nodig heeft. Download de kaart. Kies de betaalwijze. Kies de geldigheidsperiode. Nadat de betaling is bevestigd, is de licentie geactiveerd.
In Online modus: Als u tijdens het navigeren/browsen op een kaartgebied komt dat niet fysiek op uw apparaat staat, wordt dat gebied automatisch gedownload. Zie Meer > Instellingen > Navigatie > Online kaart downloaden om de online kaart te kunnen gebruiken.
In Offline modus: U kunt alleen door de kaarten browsen die al op uw apparaat staan.
 • Flitspalen: Om de flitspalenservice te activeren selecteert u Meer > Content > Beveiligingscamera’s > Meer beveiligingscamera’s en koopt u de licentie. Om recentere informatie te ontvangen selecteert u Actualiseren. Om automatische updates te ontvangen selecteert u Meer > Instellingen > Netwerk > Camera-interval. Browse door de flitspalenverzameling en kies een locatie. Om een flitser op de kaart te bekijken, selecteert u deze in de lijst. Verkeersmaatregelen kunnen snelheidslimieten zijn, snelheidsmeters, verkeerslichten, busbanen of voetgangersoversteekplaatsen. Om de lijst van beschikbare landen voor flitspalen te bekijken, bezoekt u de online winkel.
 • Kleurenschema’s: Om extra kleurenschema’s te downloaden selecteert u Meer > Content > Kleurenschema’s > Meer kleurenschema’s. Om op de kaart en de navigatiebalk een ander kleurenschema toe te passen, kiest u een ander item uit de lijst.

Extras

 • Weer: Om weersvoorspellingen te ontvangen voor elke plaats ter wereld selecteert u Meer > Content > Weer > Meer weer en koopt u een licentie. Om gewenste steden (weerstations) toe te voegen selecteert u Weer > Stad toevoegen > Zoeken op. Om automatische updates te ontvangen selecteert u Meer > Instellingen > Netwerk > Weersinterval. Om een weersvoorspelling te bekijken selecteert u Weergegeven per dag, Normale grafiek, Uitgebreide grafiek.

Routes

Om nieuwe routes te plannen of bestaande te openen selecteert u Meer > Route.
Een route bevat ten minste 2 locaties (vertrek en bestemming).

Plan Routes

 • 1. Selecteer Meer > Route > Nieuwe route. Of wijs een plaats aan op de kaart en kies Aan route toevoegen in het contextmenu.
 • 2. Geef de route een naam.
 • 3. Om het vertrekpunt in te stellen selecteert u Vertrek en gebruikt u de Zoeken op categorieën.
 • 4. Om de bestemming in te stellen selecteert u Bestemming en gebruikt u de Zoeken op categorieën.
 • 5. Als uw route meerdere tussenliggende plaatsen heeft selecteert u Routepunt toevoegen en gebruikt u de Zoeken op categorieën.
 • 6. Selecteer Opslaan.
 • 7. Selecteer Navig. starten.
  Als u niet beschikt over de desbetreffende navigatielicentie, kunt u die in de online winkel kopen.
 • 8. Selecteer de eerste stopplaats.
 • 9. Bekijk de routevoorvertoning selecteer dan Navig. starten.

Een route gebruiken

De lijst met routes kan op twee manieren worden geopend:
 • Terwijl het aanwijzermenu wordt getoond, selecteert u Meer > Routes en opent u een route.
 • Wanneer u aan het navigeren bent, selecteert u Route.

Wanneer de lijst met routes zichtbaar is, zijn de volgende opties beschikbaar:
 • Om een nieuwe route in te geven, selecteert u Nieuwe route.
 • Om een route definitief te verwijderen, selecteert u Wissen.

Om een route te openen, selecteert u hem in de lijst met routes. Wanneer u een route heeft geopend, zijn de volgende opties beschikbaar:
 • Om de navigatie te starten op basis van de huidige route, selecteert u Navig. starten.
 • Om op de kaart een overzicht van de route te bekijken selecteert u Route tonen.
 • Om de routebeschrijving te controleren selecteert u Routedetails tonen.
 • Om een demo van de route af te spelen selecteert u Route simuleren.
 • Om tussenliggende plaatsen (coördinaten) van de route aan andere gebruikers te sturen selecteert u Route verzenden.
 • Om andere stopplaatsen aan de route toe te voegen selecteert u Routepunt toevoegen.

Instellingen

Instellingen > Navigatie

Om uw reisvoorkeursinstellingen in te stellen selecteert u Meer > Instellingen > Navigatie.
Om uw standaardmethode voor navigatie te kiezen selecteert u Manier van reizen. Om bij het starten van elke navigatie steeds zelf de methode te kiezen selecteert u Manier van reizen > Altijd vragen.
Om de routevoorvertoning te zien alvorens de navigatie te starten selecteert u Route-overzicht.
Selecteer Online kaart downloaden om nu of telkens wanneer dit nodig is aanvullende informatie te gebruiken of te downloaden (online gegevens). Er wordt een internetverbinding tot stand gebracht. U betaalt de kosten voor het netwerk. De hoeveelheid online gegevens die u heeft gebruikt of gedownload, wordt rechtsonder in het scherm weergegeven.
Ga niet naar Online kaart downloaden als u alleen informatie wilt gebruiken die al op uw apparaat beschikbaar is (offline data). Er wordt geen internetverbinding tot stand gebracht. Er wordt geen aanvullende inhoud gedownload.
Om bij het naderen van kruisingen extra informatie te zien selecteert u Rijbaan informatie.
Om snelwegen, tolwegen, veerboten en waterkruisingen te vermijden selecteert u Geen snelwegen, Geen tolwegen, of Geen veerdiensten.
Om automatisch in te zoomen als uw kruissnelheid afneemt, en automatisch uit te zoomen als uw kruissnelheid toeneemt, selecteert u Automatisch zoomen.
Selecteer Kompas in-/uitschakelen om gebruik te kunnen maken van het ingebouwde magnetische kompas. Maak de selectie van Kompas in-/uitschakelen ongedaan om de kompasfuncties te uit te schakelen.

Instellingen > Display en verlichting

Om uiterlijk en gedrag van de kaart in te stellen, selecteert u Meer > Instellingen > Display en verlichting.

Instellingen > Display en verlichting > Kaartweergave

Om heldere of zachte kleuren te gebruiken selecteert u Nachtkleuren. Gebruik Automatisch om het programma na zonsopgang of –ondergang, of bij het in- of uitrijden van een tunnel automatisch over te laten schakelen van dagkleuren naar nachtkleuren.
Om het kaartbeeld in te stellen selecteert u Kleurenschema. Download extra motieven in de online winkel.
Om het perspectief van het navigatiescherm te wijzigen selecteert u Weergavevorm: 2D-perspectief, 3D perspectief, Satelliet.
Om driedimensionale objecten (3D gebouwen, 3D oriëntatiepunten) op de kaart te tonen selecteert u 3D objecten. Hiervoor is een licentie nodig.
Om het 3D perspectiefeffect in te stellen selecteert u Gezichtshoek.
Om speciale plaatsen op de map te tonen of te verbergen selecteert u Interessante plaatsen.
Om de beeldkwaliteit bij helder licht te verbeteren, selecteert u mDNIe [mobile Digital Natural Image engine].

Instellingen > Display en verlichting > Schermindeling toewijzen

Om de kaartschaal in 2D perspectief te tonen of te verbergen selecteert u Schaal tonen.
Om favorieten (oriëntatiepunten) op de kaart te tonen of te verbergen selecteert u Favorieten tonen.
Om bij volledige schermweergave de volgende richtingsverandering te laten zien tijdens navigatie of routesimulatie, selecteert u Pijl weergeven. De pijl is helder, het navigatiescherm donkerder.
Om bij volledige schermweergave de volgende richtingsverandering te laten zien tijdens navigatie of routesimulatie, selecteert u Melden. De pijl is doorzichtig, het navigatiescherm helder.
Om de oriëntatie van de GPS-pijl altijd omhoog in te stellen, ongeacht uw feitelijke rijrichting, selecteert u Kaart roteren.

Instellingen > Display en verlichting > Eenheden

Om het maatsysteem in te stellen selecteert u Meer > Instellingen > Eenheden.

Instellingen > Display en verlichting > Verlichting

Om de schermverlichting in te stellen selecteert u Meer > Instellingen > Verlichting.

Instellingen > Geluid

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen onder Meer > Instellingen > Geluid.
Om een samenhang in te stellen tussen geluidsniveau en rijsnelheid selecteert u Dynamisch volume.
Om de geluidssterkte in te stellen selecteert u Volume.
Om de taal van de stembegeleiding in te stellen selecteert u Taal van rij-instructies.

Instellingen > Snelheid

Om de gewenste snelheidswaarden voor alle soorten wegen in te stellen selecteert u Meer > Instellingen > Snelheid. De ingevulde snelheden worden gebruikt om routes te berekenen en de reistijd te schatten.
Bekijk de aan de diverse soorten wegen toegekende snelheid. Geef zonodig een andere snelheid op.

Instellingen > Alarm

Om vooraf te worden gewaarschuwd dat u een bepaalde locatie nadert selecteert u Meer > Instellingen > Alarm. De waarschuwing wordt gegeven door een pictogram en het tonen van de resterende afstand tot die locatie.
Stel waarschuwingssignalen in voor een bepaalde categorie, voor diverse categorieën, of voor alle categorieën. Om de standaard alarminstellingen te gebruiken, kiest u eenvoudig de gewenste categorieën.

U kunt uw eigen alarminstellingen personaliseren.
 • Selecteer Zichtbaar alarm om een waarschuwingspictogram te kiezen. Selecteer Waarschuwingsgeluid om een waarschuwingsgeluid af te laten spelen.
 • Selecteer Waarschuwingsafstand om de afstand te kiezen tussen u en die locatie als de waarschuwing wordt gegeven.
 • Selecteer Langs route waarsch. voor locaties direct langs de weg. Maak de selectie Alleen waarschuwen langs route ongedaan als u ook geïnformeerd wilt worden over locaties die meer dan 50 meter van de weg liggen.

Om waarschuwingen voor flitspalen in te stellen heeft u een licentie nodig (Meer > Content > Flitspalen).
Om de maximum kruissnelheid in te stellen selecteert u Snelheidsalarm > Snelheidsalarm en geeft u een waarde in. Als u tijdens het rijden deze snelheid bereikt, wordt u gewaarschuwd.
Om de manier van waarschuwen te kiezen (akoestisch / visueel) selecteert u Snelheidsalarm > Soort alarm.

Instellingen > GPS informatie

Om de kwaliteit van de satellietgegevens te controleren selecteert u Meer > Instellingen > GPS informatie. Het antennesymbool is groen wanneer de GPS-positie beschikbaar is.

Instellingen > Statistieken

Om de samenvatting van de route te controleren selecteert u Meer > Instellingen > Statistiek.

Instellingen > Netwerk

Om uw gebruik van extra diensten en internetverbinding te configureren selecteert u Meer > Instellingen > Netwerk.
Om uw internetinstellingen te bewerken selecteert u Netwerkprofiel.
Om de frequentie in te stellen voor het ontvangen van verkeersinformatie, weerberichten, of informatie over flitspalen selecteert u Verkeersinterval, Weersinterval, Camera-interval. Deze opties zijn toegankelijk als u beschikt over de desbetreffende licenties.

Instellingen > Opslag

Om aan te geven welk opslagstation u wilt gebruiken voor kaartgedeelten en andere downloads, selecteert u Meer > Instellingen > Opslag.

Instellingen > Over

Selecteer Meer > Instellingen > Over om de copyrightgegevens en het versienummer weer te geven.

Afsluiten

Om de applicatie te verlaten, drukt u op de toets Einde oproep van uw telefoon.

ROUTE 66 Sync GEBRUIKEN

Gebruik onze desktop toepassing om:
 • extra content voor uw navigatiesoftware te activeren en te downloaden;
 • om wereldwijd naar locaties te zoeken;
 • om routes te plannen en deze over te brengen naar uw apparaat;

Uw apparaat met uw computer verbinden

Bada apparaten

 • 1. Als de navigatieprogramma op uw mobiele apparaat ingeschakeld is, sluit deze dan.
 • 2. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van uw computer.
 • 3. Kies Data transfer / Mass storage mode op het apparaat.

Opmerkingen:
-   Zorg dat de geheugenkaart in uw mobiele apparaat is gestoken en dat de kaart niet beveiligd is tegen schrijven.
-   Bij het eerste gebruik, start en sluit de navigatietoepassing voordat u uw mobiele apparaat met uw computer verbindt.
-   Voor details betreffende Mass storage / Data transfer mode, raadpleeg de handleiding van uw apparaat.
- Voor de installatie van software en grote downloads via ROUTE 66 Sync, raden wij u aan de geheugenkaart uit uw apparaat te verwijderen en in een geheugenkaart lezer / schrijver te plaatsen die is aangesloten op een USB-poort van uw computer. Nadat u de vereiste operaties heeft uitgevoerd, verwijdert u de geheugenkaart uit de geheugenkaart lezer / schrijver en plaatst u deze terug in uw apparaat.

ROUTE 66 Sync starten

Na de installatie van ROUTE 66 Sync, of elke keer dat u de computer opstart, is uw nieuwe computer toepassing beschikbaar in stand-by modus in het systeemvak in de rechteronderhoek van uw scherm. Hiervandaan kunt u de toepassing handmatig openen, zoeken naar updates of de stand-by modus verlaten.
Als de navigatiesoftware al is geïnstalleerd op uw apparaat, dan start ROUTE 66 Sync automatisch op zodra u uw apparaat aansluit op uw computer.
Het hardware-model en de versie van de navigatiesoftware van het apparaat dat op dit moment is aangesloten worden weergegeven in de rechterbovenhoek van uw scherm. U kunt ook Gereedschappen > Informatie over uw apparaat kiezen voor verdere details.
ROUTE 66 Sync kan meerdere apparaten detecteren die gelijktijdig zijn aangesloten op uw computer. Selecteer en gebruik een van de gevonden apparaten.
Als meer dan een versie van de navigatiesoftware is geïnstalleerd op hetzelfde apparaat, dan wordt elke combinatie van (hardware-model - navigatiesoftware versie) afzonderlijk gedectecteerd. Selecteer en gebruik een van de gedetecteerde combinaties.
ROUTE 66 Sync maakt gebruik van uw internetverbinding voor het downloaden van online gegevens. Controleer het online / offline icoon in de rechterbenedenhoek van uw scherm:

 • Online (groen) - U bent verbonden met het Internet. ROUTE 66 Sync is volledig functioneel.
 • Offline (rood) - Uw internetverbinding is verloren of kan niet worden gestart. U heeft beperkte functionaliteit in de Kaarten en Winkel secties. Waar mogelijk, worden gegevens gebruikt die u eerder heeft gedownload.

Hoe upgrade u ROUTE 66 Sync?

 • 1. Start ROUTE 66 Sync.
 • 2. ROUTE 66 Sync controleert automatisch of er een nieuwere versie beschikbaar is. U kunt dit ook handmatig doen door Help > Zoeken naar update voor ROUTE 66 Sync te selecteren.
 • 3. Als er een nieuwere versie van ROUTE 66 Sync beschikbaar is, kies dan Ja om deze te installeren.
 • 4. Kies Voltooien om de upgrade te voltooien.

KAARTEN

Browse maps

Als u over de kaart beweegt, krijgt u steeds de meest recente gegevens, gratis.
In ROUTE 66 Sync kunt u door de volgende soorten kaarten bladeren:
 • Wegenkaarten;;
 • 3D-oriëntatiepunten en 3D-gebouwen;
 • Satellietbeelden..

Gebruik de bedieningsknoppen op de kaart:
 • Zoom in (+) naar straat-niveau of zoom uit (-) om de hele aarde te zien.
 • Schakel om van 2D naar 3D-perspectief.
 • Roteer of kantel de kaart.
 • Toon of verberg Satellietbeelden, 3D objecten of Spec. Plaats..

Gebruik de bedieningsknoppen op uw computer:
 • Dubbel-klik op de linkermuisknop voor versneld inzoomen;
 • Dubbel-klik op de rechtermuisknop voor versneld uitzoomen;
 • Gebruik het muiswiel om in te zoomen en uit te zoomen.
 • Klik en sleep de kaart in de gewenste richting.

Klik met de rechtermuisknop op een punt op de kaart:
 • Selecteer Aan route toevoegen om een locatie toe te voegen aan de huidige route of om de routeplanner te starten.
 • Kies Bewaren als favoriet om een locatie toe te voegen aan uw favorieten.
 • Selecteer Details tonen om de adresgegevens van een locatie te bekijken.

Klik op een punt op de kaart om de volgende informatie in de bovenste balk te bekijken:
 • de huidige weersomstandigheden (temperatuur, windrichting, windsnelheid);
 • de adresgegevens.

Wanneer u ROUTE 66 Sync start,dan wordt de cursor op de laatste plaats geplaatst die u op de kaart heeft bekeken.
De kaartgegevens worden gedownload van de ROUTE 66 servers en opgeslagen op uw computer. Als u hetzelfde gebied van de kaart later opnieuw bekijkt, dan worden de kaartgegevens gebruikt die zijn opgeslagen op uw computer.


In de bovenste balk kunt u ook het volgende doen:
 • Selecteer Instellingen voor het aanpassen van de toepassing.
 • Selecteer Kaart bewaren als beeld een om een beeldbestand van de kaart aan te maken. Het bestand wordt opgeslagen op uw computer.
 • Selecteer Kaart afdrukken om de kaart af te drukken.

Locaties zoeken


Wanneer u zoekt naar locaties om ze op de kaart te bekijken (door op een van de zoekresultaten te klikken), om de routeplanner te starten (Aan route toevoegen) of om ze op te slaan voor toekomstig gebruik (Bewaren als favoriet).
Er zijn twee zoeksecties:
 • KAARTEN > Locaties zoeken – selecteer een van de zoekresultaten om het op de kaart te bekijken;
 • KAARTEN > Een route plannen – gebruik de zoekresultaten om routes te definieren.

Een route plannen

Definieer, bekijk en sla routes op met behulp van uw desktop toepassing. Breng deze routes over naar uw apparaat en gebruik ze in uw navigatie-toepassing.

 • 1. Klik op de samenvoegen knop in de bovenste balk en selecteer KAARTEN > Een route plannen. Als alternatief, selecteer Aan route toevoegen in een lijst met zoekresultaten of op een punt op de kaart.
 • 2.  Zoek en voeg het vertrekpunt toe ().
 • 3. Zoek en voeg de bestemming toe (). De route wordt berekend en weergegeven op het scherm. Een samenvatting van de route en de reisinstructies zijn opgenomen in de Routebeschrijving sectie. Selecteer een instructie om het op de kaart te bekijken.
 • 4. Selecteer Nieuw om routepunten toe te voegen ().
 • 5. Kies Opslaan en geef een naam voor route op. Als een apparaat is aangesloten op uw computer, selecteer dan Kopiëren naar apparaat om deze route naar uw apparaat over te brengen. Alle routes zijn te vinden in MIJN CONTENT > Routes.

Om de huidige route te wijzigen:

 • Selecteer het route type: Snelste (auto) / Kortste (auto) / Snelste (vrachtwagen) / Kortste (vrachtwagen) / Voetganger.
 • Selecteer Afdrukken () om de reisinstructies af te drukken.
 • Selecteer Routepunt verwijderen () om een routepunt te verwijderen.
 • Selecteer Routepunten omkeren () om het vertrek en de bestemming om te wisselen.
 • Selecteer Wissen om de routeplanner te resetten.

In Offline-modus kunt u geen routes berekenen!

WINKEL

In de WINKEL sectie kunt u extra content kopen en downloaden.
Om extra content te kopen, maakt u uw eigen ROUTE 66 Sync-account aan en dan logt u in.
Sluit uw apparaat aan op uw computer voordat u naar de WINKEL sectie gaat!

Maak uw account aan

 • 1. Selecteer Aanmelden > Account aanmaken of Bestand > Account aanmaken…
 • 2. Vul op het registratieformulier een geldig e-mailadres in. Kies een wachtwoord. Uw e-mailadres en wachtwoord vormen uw persoonlijke inloginformatie.
  U kunt hetzelfde e-mailadres voor slechts een enkel ROUTE 66-account gebruiken!
 • 3. Vul de overige velden in. Kies Verder gaan.
 • 4. U ontvangt per e-mail een bevestiging. Om uw ROUTE 66 Sync-account te activeren, volg de Activate ROUTE 66 account link.

Bekijk of wijzig uw account

Om de gegevens van uw account te bekijken of te wijzigen:

 • 1. Log in en kies Bestand > Account bekijken
 • 2. Type uw wachtwoord en kies Account bekijken.
 • 3. U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen. U kunt uw e-mailadres niet wijzigen. Om uw wachtwoord te wijzigen selecteert u Wachtwoord veranderen? en typt uw nieuwe wachtwoord.

Inloggen

Om producten in de online winkel te kunnen kopen dient u in te loggen.

 • 1. Type uw e-mailadres en wachtwoord.
 • 2. Selecteer Aanmelden.
 • 3. Als u uw wachtwoord kwijt bent selecteert u Wachtwoord vergeten?. U ontvangt per e-mail een door de computer gegenereerd wachtwoord.

Buy Content

Voor extra content kan een licentie nodig zijn. Een aantal producten is gratis. Om een product te kopen selecteert u Kopen. Om een gratis product te downloaden selecteert u Gratis verkrijgen.

 • 1. Log in.
 • 2. Selecteer WINKEL > ROUTE 66 Store
 • 3. Blader door de verschillende productcategorieën en identificeer het product dat u nodig heeft. Als alternatief, typ een trefwoord in in het zoekveld in de rechterbovenhoek.
 • 4. Selecteer Kopen en kies de geldigheidsduur. Selecteer Gratis verkrijgen in het geval van gratis producten.
 • 5. Herhaal de stappen 3 en 4 als u meerdere producten wilt kopen.
 • 6. Als u alle producten aan de winkelwagen hebt toegevoegd selecteert u Afrekenen.
 • 7. Type de gegevens van uw credit card en selecteer Submit.
 • 8. De content wordt eerst op uw computer gedownload en dan op uw navigatieapparaat overgezet.


Als u een ander apparaat in de rechterbovenhoek van uw scherm selecteert wanneer u naar de kassa gaat, dan worden alle items uit uw winkelwagentje verwijderd.
Voor een overzicht van al uw aankopen, selecteer dan WINKEL > Mijn gekochte artikelen. Hier kunt u het type licentie en de geldigheidsduur van elk item controleren.
Een vouchercode geeft een bepaald product vrij.


Een vouchercode kan eenmalig worden gebruikt.

 • 1. Log in.
 • 2. Selecteer Bestand > Voucher code gebruiken…
 • 3. Type de vouchercode. Selecteer het + teken om de code aan uw lijst toe te voegen. Herhaal deze stap als u meerdere vouchers heeft.
 • 4. Selecteer OK om de vouchers naar de server te verzenden en om het downloaden van het/de gekozen product(en) te starten.

Activering van een product met een voucher code kan niet succesvol zijn om een van de volgende redenen:
- U heeft een typfout gemaakt bij het intypen van de voucher code. Graag opnieuw intypen.
- U heeft de voucher code al eerder gebruikt.

MIJN CONTENT

In deze sectie kunt u de content beheren die u heeft geactiveerd, gedownload, gearchiveerd of overgedragen naar uw apparaat.
Ga naar Mijn Computer om de content te bekijken die is opgeslagen op uw computer.
Ga naar Mijn Apparaat om de content te bekijken die is opgeslagen op uw apparaat.
Ga naar Waarschuwingen voor content om de content te bekijken die uw interventie vereist.

Uw diensten en content

In de Mijn content sectie kunt u het volgende doen:
 • Bekijken van gedownloade en geactiveerde content, van geactiveerde diensten en van nog niet geactiveerde diensten.
 • Bekijken van productinformatie, waaronder aankoopgegevens en monsters.
 • Bekijken van de huidige status van elk item (de Rechten kolom).
 • Items kopen
 • Items downloaden
 • Items overbrengen van uw computer naar uw apparaat (en vice-versa).
 • Items van uw computer of van (de geheugenkaart van) uw apparaat verwijderen.

Hoe zoekt u naar content updates?

 • 1. Sluit uw apparaat aan op uw computer. U kunt ook een geheugenkaart lezer / schrijver gebruiken.
 • 2. ROUTE 66 Sync controleert of de online content nieuwer is dan de content die al op uw apparaat aanwezig is. U kunt dit ook handmatig doen door het selecteren van Mijn content > Zoeken naar content updates.
 • 3. Selecteer Actualiseren. De content wordt eerst gedownload naar uw computer en vervolgens overgebracht naar uw apparaat.

Waarschuwingen voor content

Content meldingen hebben betrekking op de volgende situaties:
 • bepaalde items zijn nog niet geactiveerd;
 • bepaalde tijdelijke licenties zijn vervallen of staan op het punt te vervallen;
 • bepaalde content is onvolledig (het download proces is afgebroken of onderbroken).
 • 1. Selecteer MIJN CONTENT > Waarschuwingen voor content.
 • 2. Selecteer een problematisch item en kies Verwijderen om het te verwijderen.
 • 3. Optioneel, ga naar ROUTE 66 Store en activeer / download het juiste item.

Repareren van incompatibele content

Incompatibele content heeft betrekking op versies van de content (op uw apparaat of op uw computer), die niet worden ondersteund door de navigatiesoftware. Bijvoorbeeld een oudere kaart (die is opgeslagen op uw apparaat) kan incompatibel zijn met uw navigatiesoftware.

 • 1. Selecteer Ja in het Incompatibele content repareren scherm of Gereedschappen > Incompatibele content repareren.
 • 2. De incompatibele content wordt van uw apparaat verwijderd.
 • 3. De juiste content wordt gedownload naar uw computer en vervolgens overgebracht naar uw apparaat.

Uw routes

Selecteer MIJN CONTENT > Routes om alle routes te bekijken die aanwezig zijn op uw computer en op uw apparaat.
Kies een route en doe het volgende:
 • Bekijk de route op de kaart en bekijk de route beschrijving.
 • Wijzig de manier van reizen.
 • Breng de route over van uw computer naar uw apparaat (en vice-versa).
 • Verwijder de route van uw computer of van (de geheugenkaart van) uw apparaat.
 • Selecteer Omschakelen naar KAARTEN om de Mijn content sectie af te sluiten en om terug te gaan naar de kaart.

Uw favorieten

Selecteer MIJN CONTENT > Favorieten om alle favoriete locaties te bekijken die u heeft opgeslagen op uw computer en op uw apparaat.
Selecteer een favoriete locatie en doe het volgende:
 • Bekijk de locatie op de kaart.
 • Verwijder de locatie van uw computer of van (de geheugenkaart van) uw apparaat.

Uw back-ups

Een back-up is een reservearchief van de content die op uw apparaat of op uw computer staat.
 • 1. Selecteer MIJN CONTENT > Back-ups.
 • 2. Markeer in het Mijn Apparaat venster de items die u in een nieuwe back-up wilt opnemen.
 • 3. Selecteer Back-up aanmaken of Back-ups > Back-up aanmaken.
 • 4. Maak een back-up naam aan (of gebruik de voorgestelde naam). De nieuwe back-up wordt vervolgens in het Mijn Computer venster getoond.

De content is zichtbaar in het venster hieronder.
Als u bepaalde content van uw toestel heeft verwijderd die u eerder heeft gearchiveerd op uw computer, dan kunt u deze content terug krijgen. Selecteer Back-ups > Mijn Computer en selecteer vervolgens Terug plaatsen.
De content is weer op uw apparaat beschikbaar.

OPTIES

Bestand

Om in uw account in te loggen selecteert u Aanmelden…
Om een nieuw account aan te maken selecteert u Account aanmaken…
Om uw accountgegevens te bekijken of te bewerken selecteert u Account bekijken.
Om producten met vouchercodes te activeren selecteert u Voucher code gebruiken
Om de winkelwagen te openen of te sluiten selecteert u Winkelwagen openen of Winkelwagen sluiten.
Om een product uit de winkelwagen te verwijderen selecteert u Winkelwagen leeg maken.
Om een aankoopopdracht te laten verwerken selecteert u Afrekenen.
Om het programma te verlaten selecteert u Afsluiten.

Tonen

Om door kaarten te browsen en routes te plannen selecteert u Kaarten.
Om de online winkel te openen selecteert u ROUTE 66 Store.
Om het overzicht te krijgen van al uw gekochte producten selecteert u Mijn gekochte artikelen.
Om de content te bekijken die al op uw computer of apparaat staat selecteert u Mijn content.

Mijn content

Om een product te downloaden selecteert u Downloaden.
Om een item te kopiëren selecteert u Kopiëren.
Om een item te verwijderen selecteert u Verwijderen.
Om items te kiezen selecteert u Selecteren, Selectie omkeren of Alles deselecteren.
Om te controleren of online recentere content beschikbaar is voor de items die u eerder heeft gedownload selecteert u Zoeken naar content updates.
Om de content die al op uw computer staat naar uw apparaat te kopiëren selecteert u Apparaat synchroniseren.

Back-ups

Om een back-up te maken selecteert u Back-up aanmaken.
Om een back-up terug te zetten selecteert u Terug plaatsen.
Om een back-up te verwijderen selecteert u Verwijderen.

Gereedschappen

Om te controleren of er een software-update is voor uw navigatietoepassing selecteert u Zoeken naar update voor ROUTE 66 Sync.
Als bepaalde content op uw apparaat of op uw computer incompatibel is met uw navigatiesoftware, selecteer dan Incompatibele content repareren. De incompatibele content zal worden verwijderd en een update zal worden gedownload.
Om het scherm van uw navigatieapparaat te bekijken selecteert u Bediening over afstand. Alleen beschikbaar voor Windows Mobile / Windows CE-apparaten.
Om details over het aangesloten apparaat te bekijken (bijvoorbeeld, de geïnstalleerde navigatiesoftware en de extra content compatibel met uw apparaat), selecteer dan Informatie over uw apparaat.
Om uw voorkeurinstellingen in te stellen selecteert u Instellingen...

Help

Om de helponderwerpen te bekijken selecteert u ROUTE 66 Sync Help.
Om te controleren of er een software-update is voor uw basisprogramma selecteert u Zoeken naar update voor ROUTE 66 Sync.
Om een bericht te verzenden aan het ROUTE 66 supportteam selecteert u Foutenrapport genereren…
Om details betreffende het programma op uw computer te bekijken selecteert u Over ROUTE 66 Sync.

INSTELLINGEN

Om de ROUTE 66 Sync instellingen te bekijken of te wijzigen, selecteer dan Gereedschappen > Instellingen of klik op de knop Instellingen in de zoekbalk.

Algemeen

Opslaan op de computer
 • Selecteer Gedownloade bestanden om de locatie op uw computer te bekijken of te wijzigen waar de content wordt opgeslagen die u downloadt vanaf de ROUTE 66 Store.
 • Selecteer Back-ups om de locatie op uw computer te bekijken of te wijzigen waar al uw back-ups worden opgeslagen.

Taal
 • Selecteer Taal om de gewenste taal van de interface te kiezen.

ROUTE 66 Sync-updates
 • Selecteer Automatisch bijwerken om ROUTE 66 Sync automatisch updates te laten opzoeken, downloaden en installeren. Voor handmatige updates, selecteer Help > Zoeken naar update voor ROUTE 66 Sync.
 • Selecteer Vraag bevestiging alvorens de update te starten om de start van het update-proces te accepteren of te verwerpen.

Instellingen bij opstarten
 • Selecteer Automatisch ROUTE 66 Sync opstarten wanneer u een apparaat met ROUTE 66 software op uw PC aansluit om ROUTE 66 Sync automatisch op te starten wanneer u een apparaat op de USB-poort aansluit waarop de navigatiesoftware al is geïnstalleerd.

Standaard instellingen - Herstel de fabrieksinstellingen.

Verbinding

Internetverbinding configureren
 • Selecteer Automatische proxy detectie (instellingen van Internet Explorer) om gebruik te maken van een proxy-server en van de instellingen van Internet Explorer (IE > Tools > Internet Options > Connections > LAN Settings > Proxy server.)
 • Selecteer Directe toegang tot het internet om direct met het Internet te verbinden (geen proxy-server nodig).
 • Selecteer Handmatige proxy-configuratie als u de instellingen (Host en Port) van de proxy server kent .
 • Selecteer Inschakelen proxy verificatie en geef de login-gegevens (Gebruikersnaam en Wachtwoord) als de proxy-server verificatie vereist.

Standaard instellingen - Herstel de fabrieksinstellingen.

Kaarten

Om het eenhedensysteem te kiezen, selecteer dan Eenheden.
Om een ander kleurenschema op de kaart toe te passen, selecteer dan Kleurenschema.
Om een taal te kiezen voor de kaart, selecteer dan Taal van kaart. Kies Automatisch om de toepassing zelf de gewenste taal te laten kiezen. Kies Originele namen van talen om de stadsnamen in hun lokale taal weer te geven.
Om points-of-interest op de kaart weer te geven of te verbergen, selecteer dan Spec. plaats. tonen.
Om favorieten en oriëntatiepunten op de kaart weer te geven of te verbergen, selecteer dan Favorieten tonen.
Om 3D-gebouwen en 3D oriëntatiepunten op de kaart weer te geven, selecteer dan 3D objecten.
Standaard instellingen - Herstel de fabrieksinstellingen.

Routeren

Om uw standaard manier van reizen te kiezen, selecteer dan Manier van reizen.
Om snelwegen, tolwegen, veerboten of waterovertochten in uw routes te vermijden, selecteer dan Geen snelwegen, Geen tolwegen, of Geen veerdiensten.
Snelheid (Slider) - Verhoog of verlaag de snelheid van alle wegtypes.
Snelheid - Geavanceerd - Bekijk de snelheidsinstellingen voor alle wegtypes. Indien nodig, verander de snelheidinstellingen.
Standaard instellingen - Herstel de fabrieksinstellingen.