Podpora zákazníkov

Sťahovanie softvéru

SAMSUNG LBS Windows Mobile pre mobilný telefón Samsung Omnia Pro (GT-B7610)

Sťahovanie softvéru

Pri inštalácii navigácie do zariadenia Samsung Omnia Pro (GT-B7610) musíte vykonať nasledujúce kroky:

Postup inštalácie

1) Kliknutím na odkaz spustite sťahovanie.

2) Uložte súbory do počítača.

3) Vyberte pamäťovú kartu z telefónu a vložte ju do čítacieho a zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty.

4) Pripojte čítacie a zapisovacie zariadenie pre pamäťovú kartu k USB vstupu vášho počítača.

Prípadne, ak chcete aplikáciu inštalovať do internej pamäte telefónu, pripojte telefón k počítaču pomocou USB dátového kábla a prepnite telefón do režimu „Veľkokapacit. pamäť“. Toto môžete urobiť v "Menu > Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Pripojenia USB" a následne zvoľte „Veľkokapacit. pamäť > Hotovo“.

5) Spustite inštalačný súbor a riaďte sa inštrukciami na obrazovke až do dokončenia sprievodcu.

6) Vyberte pamäťovú kartu z čítacieho a zapisovacieho zariadenia a vložte ju do telefónu.

Prípadne, ak bola inštalácia robená do internej pamäte telefónu, odpojte dátový kábel.

7) Inštalácia bude automaticky pokračovať a potrvá niekoľko sekúnd.

Ak sa inštalácia nespustí automaticky, použite prehliadač na telefóne a choďte do adresára \Storage Card (alebo \My Storage)\2577\Signed a spustite súbor SamsungLBSWM.cab, ktorý spustí inštaláciu aplikácie.

8) Spustite navigáciu v telefóne výberom položky „Navigácia“ v hlavnom menu.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

ROUTE 66 neručí za nesprávne fungovanie alebo problémy so sťahovaním, ak sú spôsobené konfiguráciou systému užívateľa.


All updates are executables. They have been checked for viruses before they were uploaded.