Kundsupport

Programvaruhämtning

SAMSUNG LBS för S60 5:e upplagan kompatibla enheter

Programvaruhämtning

Denna uppdateringen fungerar enbart på Samsung GT-i8910 telefon.

Förutsättningar

- I telefonens huvudmenyn, i SAMSUNG LBS mappen, välj "Navigering" ikonen. Följande meddelande visas: "Innehållet hittas inte. Du kan ladda ned innehållet via Samsung webbplats".

Installationssteg

1) Hämta uppdaterings filen och lagra den på din dator.

2) Anslut telefonen till datorn i "Masslagring" läge för att installera programmet på telefonens internminne.

3) Starta uppdaterings filen på din dator. Välj enhetens internminnet, inte minneskortet. Applikationen kommer att installeras på det interna minnet.

4) Koppla från telefonen från datorn.

5) I telefonens huvudmenyn, i SAMSUNG LBS mappen, välj "Navigering" ikonen. Installationen startar automatiskt. Följ installationsstegen. Installationen har slutförts framgångsrikt så snart meddelandet "Installationen slutförd" visas.

6) Efter installationen genomförs kommer "Rutter" ikonen visas i SAMSUNG LBS mappen. Starta programmet genom att välja denna ikon eller "Navigation"-ikonen. Välj sedan "Val> Verktyg> Om" i huvudmenyn. Om uppdateringen har installerats, kommer program versionen ändras till 9.0.21741.21740.

Användarvillkor

ROUTE 66 ansvarar inte för felaktig användning eller nedladdningsproblem på grund av användarens systemkonfiguration.


All updates are executables. They have been checked for viruses before they were uploaded.