Wsparcie klienta

Pobieranie oprogramowania

Aplikacja ROUTE 66 Mobile 8 dla urządzeń kompatybilnych z systemem S60 3-cia edycja

Pobieranie oprogramowania

Aktualizacja ta działa wyłącznie we współpracy z urządzeniami kompatybilnymi z oprogramowaniem S60 3-cia Edycja.

Note for Nokia 6110 Navigator phone users: This is not an update for the Nokia Navigator software. If installed on the phone, it will function in parallel with the Nokia Navigator software!

Wymagania wstępne

- All keys will be deleted from the device while updating the application. You will need to make a key synchronisation after update.

- We recommend you to delete all history items and saved locations in Extras->Weather before running the updater.

Instalacja krok po kroku

1) Sprawdź, jaką wersję ROUTE 66 Mobile 8 obecnie posiadasz. Uruchom Mobile 8 i wybierz "Opcje > Pokaż > Informacje o". Numer wersji podany jest w nagłówku oraz w tekście "Informacje o". Jeśli numerem wersji jest 8.0.18783, posiadasz już najnowszą wersję! W przypadku numeru wersji 8.0 lub 8.0.x, gdzie x jest liczbą mniejszą od 18783, należy pobrać aktualizację znajdującą się u dołu tej strony.

2) Wyjmij kartę pamięci z telefonu i wsuń ją do czytnika kart pamięci komputera.

3) Podłącz czytnik kart pamięci do portu USB komputera. Można również wykonać połączenie do przesłania danych pomiędzy komputerem a urządzeniem, używając kabla USB i wybierając w urządzeniu opcję Pamięć masowa / Przesyłanie danych.

4) Uruchom aktualizację.

5) Stosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.

6) Instalacja zajmie około minuty.

7) Wyświetlenie komunikatu, że komunikator "InstallShield Wizard zakończył instalację" oznacza, że pomyślnie zainstalowano aktualizację.

8) Odłącz kabel do przesyłania danych, bądź wyjmij kartę pamięci z czytnika kart pamięci i wsuń ją do telefonu komórkowego.

9) Teraz uruchom plik SIGNED_Mobile8_S60_3_0_v8_0_18783_PU.SIS (który w przypadku fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania Mobile 8) znajduje się na dysku instalacyjnym, bądź wykonaj plik SIGNED_Mobile8_S60_3_0_v8_0_18783_SA.SIS.

10) Uruchom aplikację ROUTE 66 Mobile 8 na swoim urządzeniu.

11) Uaktywnij ROUTE 66 Mobile 8 w sposób podany w podręczniku użytkownika.

Notatka prawna

ROUTE 66 nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie ani za problemy z pobieraniem spowodowane konfiguracją systemu użytkownika.


All updates are executables. They have been checked for viruses before they were uploaded.