Πληροφορίες

ROUTE 66

R66_logo.gif

Η ROUTE 66 ήταν η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της πλοήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου. Από το 1992, έτος ίδρυσης της η εταιρείας μας, σας βοηθούμε να μεταβαίνετε στον προορισμό σας με ασφαλή, γρήγορο και ευχάριστο τρόπο, μέσα από μια σειρά εύχρηστων και τεχνολογικά πρωτοπόρων λύσεων πλοήγησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αυτόνομες συσκευές πλοήγησης, λογισμικό πλοήγησης για κινητά τηλέφωνα και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και παρελκόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.66.com.