Υποστήριξη πελατών

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της ROUTE 66 με τους εξής τρόπους:

Samsung LBS (GT-S8600)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (315KB)

SAMSUNG LBS S60 (GT-i8910)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (918KB)

SAMSUNG LBS S60 (GT-i7110)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (585KB)

SAMSUNG LBS (GT-S8000)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (685KB)

Samsung Mobile Navigator (SWD-M100)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (314KB)

SAMSUNG LBS (GT-i8000)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (581KB)

SAMSUNG LBS Windows Mobile (GT-B7620)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (460KB)

SAMSUNG LBS Windows Mobile (GT-B7610)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (467KB)

SAMSUNG LBS (GT-S8500)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  (468KB)

* Όλα τα εγχειρίδια χρήσης των προϊόντων μας είναι σε μορφή PDF. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.