Zákaznická podpora

Stažení softwaru

ROUTE 66 Mobile 8 pro zařízení kompatibilní se systémem S60 3rd Edition

Stažení softwaru

Tato aktualizace funguje jen na zařízeních kompatibilních se systémem S60 3rd Edition.

Note for Nokia 6110 Navigator phone users: This is not an update for the Nokia Navigator software. If installed on the phone, it will function in parallel with the Nokia Navigator software!

Předpoklady

- Všechny licenční klíče budou při aktualizaci navigačního softwaru vymazány z vašeho zařízení. Po instalaci aktualizace musíte licenční klíče znovu synchronizovat.

- Doporučujeme vám vymazat všechny položky historie a místa uložená v menu "Doplňkové služby > Počasí", dříve než nainstalujete aktualizaci.

Postup instalace

1) Zjistěte si vaši aktuální verzi ROUTE 66 Mobile 8.. Spusťte aplikaci Mobile 8 a zvolte "Volby > Zobrazit > O aplikaci Mobile". Číslo verze je zobrazeno v hlavičce a v textu "O aplikaci". Je-li číslo verze 8.0.18783, máte verzi aktuální! Je-li číslo verze 8.0 nebo 8.0.x, kde x je číslo menší než 18783, měli byste si stáhnout aktualizaci dole na této stránce.

2) Vyjměte paměťovou kartu z telefonu a vložte ji do čtečky.

3) Zapojte čtečku paměťových karet do USB portu vašeho počítače. Můžete také vytvořit datové spojení mezi počítačem a vaším zařízením pomocí USB kabelu a volby Mass Storage / Přenos dat na vašem zařízení.

4) Spusťte aktualizaci.

5) Řiďte se instrukcemi na obrazovce.

6) Instalace trvá asi minutu.

7) Objeví se zpráva "Průvodce InstallShield Wizard byl dokončen", která informuje o tom, že instalace aktualizované verze proběhla úspěšně.

8) Odpojte datový kabel nebo vyjměte paměťovou kartu ze čtečky a vložte ji do mobilního telefonu.

9) Nyní spusťte soubor SIGNED_Mobile8_S60_3_0_v8_0_18783_PU.SIS (který se nachází na instalačním médiu v případě, že aplikace Mobile 8 byla předinstalovaná na vašem zařízení) nebo (v ostatních případech) soubor SIGNED_Mobile8_S60_3_0_v8_0_18783_SA.SIS.

10) Spusťte ROUTE 66 Mobile 8 na vašem zařízení.

11) Aktivujte ROUTE 66 Mobile 8 jak uvedeno v uživatelské příručce.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

ROUTE 66 neručí za chybnou funkci nebo problémy se stahováním, pokud jsou způsobeny konfigurací systému uživatele.


All updates are executables. They have been checked for viruses before they were uploaded.